Kontakt

Wystawę zrealizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie

przy wsparciu Fundacji. im Róży Luksemburg


Kontakt:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie
stowarzyszenie@warszawaweuropie.pl